مجموعه کتب مذهبی

مجموعه ای شامل 147 کتب مذهبی با پسوند pdf شامل بیشتر موضوعات مذهبی از قبیل متن سخنرانی بزرگان ، نماز و … …

150 درس زندگی

شامل 150 مورد از احادیث ائمه معصومین به همراه تفاسیر کوتاه از ایت اله مکارم شیرازی میباشد خواندن و به کار بستن محتویات این کتاب به تمام انسانها توصیه میشود …