پژوهشی در روند آداپتاسیون در تئاتر ایران

شامل 86 صفحه فایل pdf به همراه فهرست مطالب و منابع …

مجموعه کتب ادبی

این مجموعه شامل عناوین زیر میباشد : 1-عقل و عشق از دیدگاه عارفان 2-آرایه های ادبی 3-اگر شاعر نبودم 4-یوسف و زلیخا از هفت اورنگ جامی 5-باغ باور از مجموعه اشعار دفاع مقدس 6-دیوان امام از سروده های امام خمینی ره 7-جنات الوصال 8-اشعار البوم های رضا صادقی 01 9-اشعار البوم های رضا صادقی 02 10-همه صخره ها موجی اند (اشعار علی طلوعی) 11- از بودن و سرودن (محمدرضا شفیعی کدکنی) 12-از زبان برگ ( محمدرضا شفیعی کدکنی) 13-وقتی تو هستی من آسمانم   …