تولید نون لواش

موضوع :تولید نون لواش تعداد صفحه :13 فرمت فايل :word زبان مقاله :فارسی   چکیده :      براي پخت نان ، از زمانهاي بسيار دور روشهاي متنوع و جالبي وجود داشته است . به احتمال زياد قديمي ترين روش پخت نان كه بيشتر در ميان چادر نشينان متداول بوده، روشي است كه براي پختن يك نوع نان ابتدايي به نام كوماج مورد استفاده قرار مي‌گرفته است. پس از آن ، پختن نان هاي مسطح نظير لواش بر روي سنگ يا تاوه داغ رايج گرديد. كم كم تنورهايي كه هنوز هم در بسياري از نقاط دنيا و بخصوص ايران متداول هستند براي تهيه نانهاي پهن نظير تافتون و لواش اختراع گرديد . جنس اين تنورها از خاك رس است. بعدها تنور نان سنگك و بربري مورد استفاده قرار گرفتند كه با تغيير مختصري در كشورهاي غربي هم براي پخت نان از آنها استفاده مي‌شود. عيب اين تنورها در اين است كه قطعاتي كه اول وارد مي‌شوند آخر خارج مي‌شوند و بعلاوه چون دماي نقاط مختلف تنور يكسان نيست ، نانهاي حاصل داراي پخت يكنواخت نيستند.     …

دانلود تحقیق بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی

دانلود تحقیق بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی دانلود تحقیق بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی     مقدمه رسانه­های جمعی به شکل­ها و چهره های متفاوتی با گروههای مختلف اجتماعی، قومی، شغلی و سنی ارتباط برقرار می­کنند و به ایفای نقش های متفاوتی در سطح جوامع می­پردازند. با گسترده­تر شدن رسانه­ها دامنه­ی وظایف آنها نیز گسترش یافته است. در هر دوره­ای متناسب با فعالیت و وسایل ارتباط جمعی برای آنها نقش­هایی را قائل بوده­اند فرضا” هارولد لاسول سه نقش خبری، همبستگی اجتماعی و انتقال میراث فرهنگی را برای رسانه­ها در نظر می­گیرد. کمی بعد چارلز رایت نقش سرگرمی را نیز به آن اضافه می­کند. یکی از انواع بسیار مطرح تبلیغات، تبلیغات بازرگانی است که با آگاهی دهی به مردم ضمن یاری رساندن به آنها در تصمیم­گیری و انتخاب باعث ایجاد رقابت سالم بین تولید کنندگان شده و چرخش اقتصادی را تسهیل می کند. باید به خاطر داشت که تبلیغات عنصر مهمی از فرهنگ ما است زیرا زندگی روزمره ما در اجتماع یا خانواده را منعکس می کند و سع …

پروژه بررسی رابطه بین تفکر غیر منطقی و سلامت روانی در بین دانشجویان غیر بومی رشته های تربیت بدنی و صنایع

                نوع فایل: word قابل ویرایش 121 صفحه   چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سلامت روانی و تفکر غیر منطقی در بین داشجویان غیر بومی رشته های صنایع و تربیت بدنی ورودی 85 ـ 84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارتند : 1 ـ بین سلامت روانی و تفکر غیر منطقی دانشجویان رابطه وجود دارد . 2 ـ بین سلامت روانی دانشجویان رشته صنایع و تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود دارد . 3 ـ بین تفکر غیر منطقی دانشجویان رشته صنایع و تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود دارد . که جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته های صنایع و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ورودی 85 ـ 84 است که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون سلامت روانی گلندبرگ که دارای 28 سوال 5 گزینه ای است و آزمون تفکر غیر منطقی 30 سوال که دارای دو گزینه بله وخیر است که جهت آزمون فرضیه 5 از روی ضریب همبستگی پیلرولون و ازروش آماری t و تغییر مستقل برای  فرضیه های اول و دوم و سوم که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی وتفکر غیر منطقی راب …

توليد نخ متوسط تا ضخيم از الياف نو و ضايعات نساجي

موضوع :توليد نخ متوسط تا ضخيم از الياف نو و ضايعات نساجي  تعداد صفحه :13 فرمت فايل :word زبان مقاله :فارسی   چکیده :      در اين طرح از فرايند توليد نخ در ماشين ريسندگي اصطكاكي استفاده مي شود . از اين روش براي توليد نخ هاي نمره 1 تا 25 متريك استفاده مي‌گردد و نخ هاي ضخيم نيز معمولا براي توليد و بافت پتو و ساير منسوجات ضخيم به كار مي‌رود.    براي توليد اين نخ‌ها از الياف طبيعي و مصنوعي و مخلوط آنها و نيز الياف مخلوط حاصل از ضايعات نساجي استفاده مي‌گردد. فتيله هاي حاصل از از ماشين كاردينگ ، ورودي دستگاه را تشكيل مي‌دهند . اين فتيله ها ابتدا توسط يك جفت غلطك تغذيه وارد قسمت كاردينگ مي‌گردند. سيلندر كارد كه از پوشش سوزني برخوردار است موجب مي‌گردد كه الياف از يكديگر جدا شده و به صورت رشته رشته درآيند . …

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بین دانشجویان دختر

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بین دانشجویان دختر دانلود تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و استرس  در بین دانشجویان دختر   فصل اول: کلیات تحقیق   مقدمه   بیان مسئله   اهمیت و ضرورت مسئله   فرضیه تحقیق   تعریف کمرویی   فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق   تعریف استرس:   مدل تحریک بیش از حد   ارزیابی شناختی   برانگیختگی استرسورها   مدل های استرس   انواع استرس   روش های پیشگیری از ایجاد استرس:   گام هایی که در واکنش های استرس وجود دارد:   (ارزیابی وضعیت چگونگی استرس)   سازگاری با استرس:   موقعیت های استرس زای روانی:   اصول کلی واکنش های استرسی   استرس و مقابله آن   اختلال شخصیت اجتنابی   کناره گیری   کمرویی   عوامل کمرویی   علل اجتماعی کمرویی:   علل زیستی کمرویی   روش های درمانی کمرویی:   تحقیقات انجام شده خارج از کشور   نتیجه گیری   فصل سوم: روش تحقیق   جامعه:   ابزار اندازه گیری تحقیق   آزمون کمرویی   رو …

دانلود تحقیق علل گرایش جوانان به مد و مد پرستی

دانلود تحقیق علل گرایش جوانان به مد و مد پرستی دانلود تحقیق علل گرایش جوانان به مد و مد پرستی       فصل اول : کلیات تحقیق                                       چکیده                                                  مقدمه                                                طرح مساله                                              اهمیت مساله                                            اهداف تحقیق         & …

پروژه بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي

                نوع فایل: word قابل ویرایش 85 صفحه   چکیده: هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهر رشت است كه فرضيه هاي تحقيق عبارتند از اينكه: 1-بين شيوه هاي فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان رابطه وجود دارد. 2-بين پذيرش اجتماعي دختران و پسران تفاوت وجود دارد. 3-بين شيوه هاي فرزند پروري دختران و پسران تفاوت وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع ابتدائي شهر رشت است كه 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده كه 35 نفر دختران و 35 پسران است و آزمون شيوه هاي فرزند پروري و پذيرش اجتماعي بر روي آنها اجرا گرديده كه جهت آزمون فرضيه ها از روش آماري ضريب هم بستگي پيرسون و t متغيير مستقل استفاده گرديده كه نتايج آن به اين شرح است كه بين شيوه هاي فرزندپروري و پذيرش اجتماعي رايطه وجود دارد ولي بين پذيرش اجتماعي و شيوه هاي فرزند پروري دختران و پسران تفاوت وجود ندارد.   مقدمه: روان شناسان ؛ جامعه پذيري و پذيرش اجتماعي را به عنوان مبارزه اي فرد و جامعه تلقي مي كن …

توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا

موضوع : توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا تعداد صفحه :13 فرمت فايل :word زبان مقاله :فارسی   چکیده :   در توليد كارتن از ورق آماده ، ابتدا ورق مناسب با سفارش خريدار برش داده و چاك زده شده ولبه هاي آن چسبانده و آماده مي‌گردد. از آنجاييكه معمولا طرح و ساخت ونحوه اتصال كارتن بر اساس توافق خريدار و توليدكننده انجام مي‌گردد، لذا اتصال كارتن با استفاده از چسب يا دوخت و يا استفاده از نوار چسب بايستي مدنظر باشد. چسب مورد استفاده براي اتصال كارتن بايستي از مقاومت مناسب در مقابل رطوبت و شرايط آب و هوايي برخوردار باشد. روش هاي مختلفي در توليد كارتن وجود دارد. در واحدهاي بزرگ توليد كننده از مقوا و كاغذ كرافت لاينر، ابتدا بعد از تهيه ورق با استفاده از دستگاههاي مربوطه مستقيما كارتن توليد و به بازار ارائه مي‌شود. …

دانلود تحقیق بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال

دانلود تحقیق بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال دانلود تحقیق بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال   چکیده                                                                                                 1 فصل اول : کلیات تحقیق                                              &nb …

دانلود تحقیق مقایسه خویشتن پنداری دانشجویان دختر با آرایش و بدون آرایش

دانلود تحقیق مقایسه خویشتن پنداری دانشجویان دختر با آرایش و بدون آرایش دانلود تحقیق مقایسه خویشتن پنداری دانشجویان دختر با آرایش و بدون آرایش     فصل اول- مقدمه پژوهش چکیده مقدمه 3 بیان مسئله 6 اهمیت و ضرورت پژوهش 7 هدف پژوهش 9 فرضیه پژوهش 10 تعاریف نظری 11 تعارف عملیاتی 11 فصل دوم- ادبیات و پیشینه پژوهش بررسی تاریخی نظریه های خود 14 مفهوم خود 15 مفهوم بخشیدن به خود 16 چگونگی تشکیل خود 17 رشد مفهوم خود 18 تعریف خود از دیدگاه های تجربی و پژوهشی 20 تعریف خود از دیدگاه های روان تحلیل گری 21 خود در دیدگاه مختلف روان شناختی 22 مفهوم خود از دیدگاه راجرز 23 ثبات و هماهنگی خویشتن 24 مفهوم خود از نظر سالیوان26 خود از نظر اریکسون 26 خود از نظر یونگ 28 خود از نظرنوامبر29 خود در نظریه هارتر30 تغییر در محتوای مفهوم خود 31 تغییر در ساختار خود یا تغییرات ساختاری 32 خود پنداره 33 خود انگاره در نظریه هورنای 34 خود پنداره و خوش بینی 36 ویژگی های انسان کامل یا خود شکوفا در نظریه راجرز    38 پیشینه پژوهش 40 فصل سوم –روش پژوهش جامعه آماری 51 نمونه و روش نمونه گیری 51 ابزار پژو …