نقد شعر Daddy by Sylvia Plath

نوع فایل :     pdf     زبان : انگلیسی   تعداد صفحات :   17 …

دانلود نت موسیقی

نت موسیقی Anime_Mashup به سبک تک نوازی پیانو نواخته شده است تعداد صفحات این نت 327 صفحه است که شیت اول موسیقی و همچنین موزیک ان در زیر جهت پخش قرار گرفته است == پخش اهنگ Anime_Mashup == شماره و ایمیل پشتیبانی باباصفری - 09134249741 ایمیل مدیریت : aminz1370@yahoo.com …

نقد شعر Christ Climbed Down by Lawrence Ferlinghetti

نوع فایل :     pdf     زبان : انگلیسی   تعداد صفحات :   17 …

دانلود نت موسیقی

نت موسیقی All_Star به سبک تک نوازی پیانو نواخته شده است تعداد صفحات این نت 18 صفحه است که شیت اول موسیقی و همچنین موزیک ان در زیر جهت پخش قرار گرفته است == پخش اهنگ All_Star == شماره و ایمیل پشتیبانی باباصفری - 09134249741 ایمیل مدیریت : aminz1370@yahoo.com …

نقد شعر Sweet Machine by Mark Doty

نوع فایل :     pdf     زبان : انگلیسی   تعداد صفحات :   32 …

Liquid Modernity by Zygmunt Bauman

نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  332 …

نقد شعر Archaic Torso of Apollo by Rainer Maria Rilke

نوع فایل :     pdf     زبان : انگلیسی   تعداد صفحات :   15 …

نقد شعر A Satiriacal Elegy on Death of a Late Famous General by Jonathan Swift

نوع فایل :     pdf     زبان : انگلیسی   تعداد صفحات :   19 …

نقد شعر The Woman Who Loved Elvis All Their Lives by fleda brown

نوع فایل :     pdf     زبان : انگلیسی   تعداد صفحات :   13 …