دانلود مبانی نظری خود، خودپنداره، خود آرمانی

مبانی نظری خود، خودپنداره، خود آرمانی – word (..doc) – عمومی و آزاد – گوناگون
نوع فایل : word (..doc)
تعداد صفحه : 31
قسمتی از محتویات فایل :
 
‏خود،‏ خودپنداره، خود آرمانی‏.ideal self
‏جرسیلد‏.Jersild
‏پد‏ی‏ده‏ ‏خود‏ را چنین تعریف م‏ی‏‌‏کند‏: خود‏،‏ مجموعه‌ا‏ی‏ از افکار و عواطف است که سبب آگاهی فرد از موجودیت خود م‏ی‏‌‏شود‏. بدین معنی که او م‏ی‏‌‏فهمد‏ کیست و چیست. خود، دنیای درونی شخص است و شامل تمام ادراکات، عواطف، ارزش‌ها و طرز تفکر او است. پندار یا تصوری که فرد از خود دارد مسلماً برای او اهمیت حیاتی داشته، و سعی دارد که این تصویر را نگه دارد (بیابانگرد، 1390).
‏خود پنداره‏:‏ پاپ‏ی‏کا‏.Papica. J
‏ خودپنداره را ‏به‌عنوان‏ یک ساختار پیچیده و اغلب شناختی از تعمیمات شخص به خود که شامل ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏‌‏ها‏، ‏توانا‏یی‏‌‏ها‏، دانش، ‏ارزش‌ها‏، ‏نگرش‌ها‏، ‏نقش‌ها‏ و دیگر موضوعاتی که افراد خود را تعریف کرده و پیوسته ‏داده‌ها‏ی خود را در آن یکپارچه ‏م‏ی‏‌‏کنند‏، ‏م‏ی‏‌‏داند (‏جوکلاوا و اولریکایوا، 2011).
‏خود ا‏ی‏د‏ه‏‌‏آ‏ل‏ ‏یا‏ آرمانی ‏مجموعه‏ ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏‌‏ها‏ی‏ شخصی و شخص …

دانلود مبانی نظری سلامت روانی

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (مبانی نظری سلامت روانی ) را ویرایش کنید.
مبانی نظری سلامت روانی – word (..doc) – دانلود مبانی نظری سلامت روانی ,مبانی نظری سلامت روانی ,دانلود دانلود مبانی نظری سلامت روانی ,مبانی,نظری,سلامت,روانی,
فایل : filetypetxt
40 صفحه
متن نمونه :
 
‏ سلامت روانی
‏تاريخچه سلامت روان‏ی
‏تاريخچه سلامت رواني با توجه به وجود بيماري‏‌‏هاي رواني از زماني که بشر وجود داشته و مخصوصاً از زمانی که زندگي اجتماعي را شروع کرده با او همراه بوده است. پيدا کردن شروع يک نهضت به خصوص نهضت‏‌‏هاي اصلاحي و علمي به علت داشتن منابع گوناگون و چند جانبه مسأله مشکلي است. در حقيقت روان پزشکي را مي‏‌‏توان قديمي‏‌‏ترين حرفه و تازه‏‌‏ترين علم به شمار آورد. قديمي‏‌‏ترين، چون بيماري‏‌‏هاي رواني از قديم وجود داشته‏‌‏اند. تازه‏‌‏ترين علم، براي اين‏‌‏که تقريباً‏‌‏ از سال 1930، بعد از تشکيل اولين کنگره‏‌‏ي بين‏‌‏المللي بهداشت رواني بود که روان‏‌‏پزشکي جزئي از علوم پزشکي شد و سازمان‏‌‏هاي روان پزشکي و مراکز پيشگيري در کشورهاي مترقي يکي بعد از ديگري فعاليت خود را شروع کردند. …

دانلود مباني نظري کنترل عواطف

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.
مباني نظري کنترل عواطف
پسوند : word (..doc) – صفحه : 54
بخشی از فایل :
 
‏مباني نظري کنترل عواطف
‏ ‏تعریف عواطف
‏معمولاً پاسخ مردم ‏به ‏این که عواطف چیست، این است که عواطف یعنی احساس محبت و علاقه و بروز آن احساس نسبت به شخص دیگر‏. ‏گاهی هم می شنویم که می گویند: فلانی آدم عاطفی است‏. ‏و منظورشان این است که فلانی آدم لطیف و حساس و پرمحبتی است‏. ‏درمجموع وقتی صحبت از عواطف می شود بلافاصله حالت احساسی خوشایندی از جنس عشق و محبت به ذهن متبادر می شود‏(احمدی، 1385).
‏معمولاً هیجان Emotion
‏ و عواطف نیز از نظر علوم رفتاری یکسان یا نزدیک به هم معنی شده‌‌ا‏ند. ‏هیجان، واکنش احساسی پیچیده‌ای است مرکب از یک عده تغییرات فیزیولوژیک که در تغییرات بدنی که مقدمه ی اعمال آشکارند، ظاهر می شود‏. ‏پس هیجان یاعاطفه نوعی واکنش است. یعنی نوعی رفتار و جنبه‌ی احساسی دارد یعنی ناشی از یک حس و ادراک آن است‏. ‏از آنجا که احساس در انسان‌ها دارای جنبه‌های خوشایند یا ناخوشایند است. پس عواطف و هیجان‌ها که رفتارهای ناشی از احساس‌های انس …

دانلود مبانی نظري تحریف های شناختی

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (مبانی نظري تحریف های شناختی) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد 36 صفحه
قسمتی از متن :
 
‏مبانی ‏نظري تحریف های شناختی
‏تعریف شناخت‌
‏ ‏ کلمه شناخت در لغت به معنی عمل یا فرایند دانستن است. رویکرد شناختی به شخصیت، بر نحوهای که افراد از محیط و خودشان آگاه میشوند، نحوهای که درک نموده و ارزیابی میکنند، یاد میگیرند و مسایل را حل میکنند، تمرکز دارد. این واقعا یک رویکرد روانشناختی به شخصیت است؛ زیرا منحصرا روی فعالیت‌های ذهنی هشیار تمرکز دارد. این تمرکز روی ذهن، مفاهیمی را که سایر نظریهپردازان به آنها پرداختهاند، نادیده نمیگیرد. برای مثال، در رویکرد شناختی، نیازها، سایق‌ها یا هیجانات را جنبههایی از شخصیت میدانند که تحت کنترل فرایندهای شناختی قرار دارند‏(شولتز وشولتز1-Schultz& Schultz
‏ ،1388).
‏روانشناسی شناختی
‏انسان را موجودی ‏پردازش ‏کننده ‏اطلاعات ‏و مسأله گشا تلقی می کند.این دیدگاه در پی ‏تبیین ‏رفتار ‏از راه مطالعه شیوه هایی است که شخص به اطلاعات موجود توجه می کند،آنها را تفسیر می کند،و به کار می برد.‏ روانشناسی شناخ …

دانلود اضطراب و افسردگي

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.
اضطراب و افسردگي
پسوند : word (..doc) – صفحه : 55
بخشی از فایل :
 
‏اضطراب و ‏افسردگي
‏تعريف افسردگي: ‏افسردگی، رایج‌ترین اختلال روانی است كه اخیرا به شدت رو به افزایش نهاده است. افسردگی را سرماخوردگی بیماری روانی نیز می‌نامند. تقریبا همه، حداقل به صورت خفیف احساس افسردگی كرده‌اند. احساس دمغی، بی‌حوصلگی، غمگینی، ناامیدی، دلسردی و ناخشنودی همگی از تجربیات افسردگی رایج هستند. این حالت را افسردگی بهنجار می‌گویند‏(‏روزنهان، ترجمه سیدمحمدی،‏ ‏ 1379‏: 3).
‏زن‌ها خیلی بیشتر از مردها دچار افسردگی می‌شوند. علت آن روشن نیست، اما به نظر بسیاری از متخصصان، عوامل فرهنگی و به‌ویژه محرومیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی زیاد در مورد زنان، یكی از علل اساسی است(‏شاملو، 1382: 150).‏ ‏ارائه تعریف افسردگی آسان نیست، چرا كه پیشنهاد تعریفی كه مورد پذیرش همه متخصصان و پژوهشگران قرار گیرد، غیرممكن می‌باشد. حال به برخی از تعاریف عمده افسردگی اشاره می‌كنیم: افسردگی، به منزله یك بیماری خلق‌وخو یا اختلال كنش خلق‌وخو است.‏ ‏افسردگی، نشانگان …

دانلود مباني نظری وضعيت رواني

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (مباني نظری وضعيت رواني) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد 64 صفحه
قسمتی از متن :
 
‏مباني نظری وضعيت رواني
‏تعاريف سلامت روان
‏تأمين ‏سلامتي ‏اقشار ‏مختلف ‏جامعه ‏يكي ‏از ‏مهمترين ‏مسائل ‏اساسي ‏هر ‏كشوري ‏است ‏كه ‏مي بايد ‏آن را ‏از ‏سه ديدگاه ‏جسمي، ‏رواني ‏و ‏اجتماعي ‏مورد ‏توجه ‏قرار ‏داد. طبق ‏آمارهاي ‏منتشر ‏شده ‏از ‏طرف سازمان ‏جهاني بهداشت(WHO‏) حداقل 52 ميليون ‏نفر ‏از ‏مردم ‏جهان ‏در ‏سنين ‏مختلف ‏از ‏بيماري هاي ‏شديد ‏رواني ‏همچون اسكيزوفرنيا، ‏150 ميليون ‏نفر ‏اختلالات ‏خفيف ‏رواني، ‏120 ميليون ‏نفر ‏از عقب ‏ماندگي ‏ذهني، ‏50 ميليون ‏نفر ‏از صرع ‏و 30 ‏ميليون ‏نفر ‏از ‏ابتلا ‏به ‏دمانس ‏رنج ‏مي برند ‏و ‏طبق همين ‏گزارشات ‏ميزان ‏شيوع ‏اختلالات ‏رواني ‏در كشورهاي ‏در ‏حال ‏توسعه ‏رو ‏به ‏افزايش ‏است. در حالي ‏كه ‏در ‏برنامه ريزي هاي ‏توسعه ‏اجتماعي ‏و ‏اقتصادي ‏اين كشورها، ‏پايين ترين ‏اولويت ‏به ‏آنها داده ‏مي شود(جدیدی، 1389).
‏پروفسور ‏آراسته ‏معيار ‏ايده آل ‏در ‏سلامت ‏رواني ‏را ‏تكامل ‏رواني ‏مي داند ‏و ‏ا …

دانلود مبانی نظری احساس پیوستگی

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (مبانی نظری احساس پیوستگی) را تهیه فرمایید.
نوع فایل : word (..doc) – شامل 21 صفحه
قسمتی از متن :
 
‏مبانی نظری احساس پیوستگی
‏یکی از متغیرهای شخصیتی که در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است، احساس پیوستگی- sense of coherence
‏ است، (سالیوان- Sullivan
‏، 1993؛ آنتونوسکی – Antonovosky
‏، 1996 ).
‏احساس پیوستگی یک سازه شخصیتی با سه مؤلفه درک پذیری – Compkehensibility
‏، توانایی مدیریت – mmanayeability
‏ و معناداری – meaningfulness
‏ می باشد. در درک پذیری به احساس پیوستگی اشاره می شود که در آن فرد معتقد است هیچ چیز منفی یا حیرت آوری اتفاق نیفتاده و زندگی می تواند خوب و معقولانه و مطابق انتظارش پیش رود. مؤلفه توانایی مدیریت، احساس دارا بودن منابع مورد نیاز برای حل مشکل و مبارزه با استرس ها را منعکس می کند و در نهایت، احساس معناداری متضمن این است که چقدر فرد زندگی را با ارزش دانسته و تا چه اندازه این حس را به تنها به لحاظ شناختی بلکه به طور هیجانی به همراه دارد ( آنتونوسکی، 1996؛ آنتونوسکی …

دانلود مبانی نظري طرحواره های هیجانی

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (مبانی نظري طرحواره های هیجانی) را تهیه فرمایید.
نوع فایل : word (..doc) – شامل 64 صفحه
قسمتی از متن :
 
‏مبانی ‏نظري طرحواره های هیجانی
‏تعریف هیجان ومولفه های آن
‏در ‏روان‏ ‏شناسی ‏هیجان‏ ‏ها معمولاً به احساسها و واکنش‏ ‏های عاطفی اشاره دارند، هر هیجان از سه مؤلفه ‏اساسی‏ ‏برخوردار‏ ‏است:
‏مؤلفه‏ شناختی،‏ ‏افکار،‏ ‏باورها‏ ‏و‏ ‏انتظارهایی‏ ‏که‏ ‏نوع‏ ‏و‏ ‏شدت‏ ‏پاسخ‏ ‏هیجانی‏ ‏را‏ تعیین می‏ ‏کنند. آن چه برای یک فرد فوق العاده لذت بخش است، ممکن است برای دیگری کسل کننده یا آزارنده باشد.
‏مؤلفه‏ فیزیولوژیکی‏ ‏که‏ ‏شامل‏ ‏تغییرات‏ ‏جسمی‏ ‏در‏ ‏بدن‏ ‏است‏. ‏برای‏ ‏مثال،‏ ‏هنگامی‏ ‏که‏ بدن از نظر هیجانی به واسطه‏ ی‏ ‏ترس‏ ‏یا‏ ‏خشم‏ ‏بر‏ ‏انگیخته‏ ‏می‏ ‏شود،‏ ‏ضربان‏ ‏قلب‏ زیاد می‏ ‏شود، مردمک‏ ‏ها گشاد می‏ ‏شوند و میزان تنفس افزایش می‏ ‏یابد. اکثر هیجان‏ ‏ها شامل یک انگیختگی کلی و غیر اختصاصی دستگاه عصب هستند.
‏مؤلفه‏ رفتاری،‏ ‏به‏ ‏حالت‏ ‏های‏ ‏مختلف‏ ‏ابراز‏ ‏هیجان‏ ‏ها‏ ‏اشاره‏ ‏می‏ ‏کند‏. ‏جلوه‏ ‏های‏ چهره‏ ‏ا …

دانلود مبانی نظری اختلالات رفتاری کودکان

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.
مبانی نظری اختلالات رفتاری کودکان
پسوند : word (..doc) – صفحه : 38
بخشی از فایل :
 
‏اختلالات رفتاری کودکان
‏تعریف اختلالات رفتاری کودکان با توجه به مفهوم بهنجاری
‏تشخیص رفتار بهنجار از نابهنجار اغلب مشکل است. هرچند برای تعریف رفتار بهنجار چندین مدل ارائه شده است اما هیچ یک از تعاریف ارائه شده آن‏‌‏قدر جامع نیست که همه موارد نابهنجار یا اختلالات روانی یا رفتاری را در بر گیرد. بنابراین در این مورد اتفاق نظر کلی وجود ندارد (اتکینسون و همکاران، 2006).
‏در آسیب‏‌‏شناسی روانی کودکان و نوجوانان نیز بحث از بهنجار و نابهنجار و تعیین مرز مشخص بین این دو کار آسانی نیست. قرار گرفتن کودک در فرایند رشد، رسش و تغییرات قابل مشاهده در رفتارهای عاطفی، شناختی و هیجانی این مشکل را دو چندان می‏‌‏کند و ناتوانی کودک در قضاوت بین درست و نادرست و عدم کنترل برخی رفتارهای خود، تصمیم‏‌‏گیری در مورد رفتارهای او را دشوار می‏‌‏سازد. در اکثر موارد تفاوت بین رفتار بهنجار و نابهنجار در کودکان بوضوحی که در مورد بزرگسالان تعیین می‏‌‏شود قا …

دانلود حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)) را ویرایش کنید.
حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) – word (..doc) – دانلود حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) ,حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR),دانلود دانلود حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) ,حساسیت,زدایی,از,طریق,حرکات,چشم,و,پردازش,مجدد,(درمان,با,روش,EMDR)
فایل : filetypetxt
22 صفحه
متن نمونه :
 
‏حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
‏ (درمان با روش‏ EMDR‏)
‏در ‏اینجا‏ به بررسی و چگونگی درمان حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR‏) می پردازیم.
‏درمان EMDR
EMDR‏ درمانی پیچیده و تخصصی برای غلبه بر آثار ضربه عاطفی و تجارب ناراحت کننده آن است که نخستین بار در 1978 از سوی روان شناسی به نام فرانسین شاپیرو Francine Shapiro
‏ مطرح شد. او متوجه شده بود که نگرانی ها …