پروژه. بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) سال

<!–StartFragment–>               نوع فایل:  word قابلویرایش 140 صفحه   چکیده: پژوهش حاضر جهت بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران مي‌باشد. جامعه آماري اين تحقيق كليه دانش آموزان دبيرستانهاي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86 مي‌باشند كه از اين تعداد، 100 نفر روش نمونه گيري خوشه‌اي به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش بكار رفته در اين پژوهش روش همبستگي است و به منظور جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه عملكرد خانواده ( FAD ) و پرسشنامه خشم انپيلبرگر  استفاده شد به منظور تجزيه و تحليل داده‌هاي اين تحقيق از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است آمار توصيفي شامل محاسبه فراواني و درصد و ارائه جداول و نمودار مي‌باشد و روشهاي آمار استنباطي شامل همبستگي و آزمون معنادار بودن تفاوت بين دو ضريب همبستگي در نمونه‌هاي مستقل مي‌باشد. نتايج حاكي از اين است كه در عملكرد خانواده بين ميانگين نمرات آزمودني‌هاي دختر و پسر تفاوت معني داري ديده نشد و در كنترل خشم آزمودني& …

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف سنجش میزان رعایت هنجارهای اجتماعی نوجوانان از ابعاد مختلف (خانواده، مدرسه، جامعه) است.   تعداد سوالات:   30 تعداد صفحات:    3 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری  + روایی و پایایی نوع فایل:    WORD   …

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان حس اجتماعی شدن در دانش آموزان است.         تعداد سوالات:   30 تعداد صفحات:    6 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری  نوع فایل:    WORD …

تحقیق فوايد و آثار نماز

تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات 10     در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند         فوايد و آثار نماز   تورات مقدس متن مدوني براي تفيلا (نماز) معرفي نكرده، ليكن هر فردي چه مرد و چه زن يعني همه افراد يهود را موظف به خواندن نماز كرده است. در سفر تثنيه فصل 11 آيه 13 چنين ذكر شده است: «خداوند خداي خود را دوست بداريد و او را با تمامي دل و با تمامي جان خود عبادت كنيد». دانشمندان يهود درباره اين موضوع تفسير كرده ‏اند كه اين كدام پرستش است كه به قلب مربوط مي‏ باشد؟ جواب داده‏ اند كه همان نماز است.   تفيلا وسيله ارتباطي است بين انسان و خدا كه در اين رابطه انسان خود را بي‏نهايت كوچك دانسته در مقابل نيرويي بي‏نهايت بزرگ، به مدح و ستايش مي‏پردازد. در قسمت ديگري از تفيلا انسان خواست‏هاي خود را با خدا مطرح مي‏كند. دعا كردن تكليف كردن بر خدا نيست بلكه برعكس تكليف كردن بر خود ماست يعني مي‏توان اين طور بيان كرد كه انسان هنگام دعا كردن با در نظر گرفتن عنصر مشترك با خدا يعني عنصر اراده و اختيار كه او را …

دانلود پاورپوينت پيرامون دیکشنری مدیریت

دیکشنری مدیریت 103اسلاید چکيده محتواي فايل: Aboriginal cost هزینه اوليه Above-the-Line Advertising تبليغات یک جانبه Absenteeism غيبت Absolute Costs هزینه های قطعی Acceptance sampling نمونه گيری برای سنجش کيفيت Access Barriers موانع دستيابی Accountability پاسخ گویی Account تسویه Account Manager مدیر حسابداری Account Objectives اهداف مقداری Account Strategies حسابداری استراتژیک Accountability جوابگویی Accountant حسابدار Accounts payable حسابهای پرداختنی …

مقاله تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

  مقاله تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی130ص   مقدمه  این تحقیق توسط دانش آموزانی گردآوری شده که در اول راه توکل بر خدا و تشویق اساتید فرزانه و پشتکار را سرلوحه  کار خود قرار دادند. در این فصل شما را از هدف و اهمیت  تحقیقمان آگاه خواهیم کرد و در آخر این که، ارکان اساسی تحقیقمان را توضیح خواهیم داد تا ابهامات برطرف شود و با دیدی بازتر تحقیق را دنبال کنیم. نمودار زیر شما را در دنبال کردن این فصل کمک خواهد کرد.     1-2- بیان مسئله  برای آشنایی با تأثیراتی که قرآن و احادیث در ادبیات فارسی برجای گذاشته اند، لازم است معروف ترین و متداول ترین نام کتاب خدا که قرآن است را بشناسیم و آن را تلاوت کنیم و با تأثیراتی که آیات و احادیث به صورت های مختلف : تلمیح، تمثیل، قصه های منظوم و منثور شعرا و نویسندگان ایرانی و فارسی زبان گذاشته اند آشنا شویم. 1-3- اهداف تحقیق: – بررسی تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی – بررسی عوامل موثر بر تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی – تأثیر قرآن و حدیث در اعتلای متون نظم و نثر ادبیات فارسی 1-4-  اهمیت تحقیق: در د …

مقاله ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات دفاع مقدس

مقاله ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات دفاع مقدس45ص  ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات دفاع مقدس ادبيات دفاع مقدس از زماني آغاز شد كه جنگ ايران و عراق در 31 شهريور 59 شروع شد و نوع ديگري از ادبيات پس از ادبيات انقلاب پا به عرصه گذاشت و داستان نويسان مختلف به اين نوع ادبيات روي آوردند و آثار بسياري در اين زمينه خلق شد. در دهه 80 در حالي كه حدود 28 سال از جنگ مي گذرد؛ با عده اي از اهالي قلم در خصوص كم و كيف ادبيات دفاع مقدس به گفت وگو پرداخته ايم كه از نظر مي گذرانيد : تصوير دفاع مقدس در ادبيات نارسا و ناقص است جنگ يك واقعيت با ابعاد متعدد و متكثر بود كه بعيد است بتوان حتي ابعاد مختلف آن را احصاء كرد. در سال هاي پس از جنگ، حاكميت و رسانه هاي عمومي در برخي از جنبه هاي دفاع هشت ساله تمركز زيادي داشتند. اما از سويي ديگر، بسياري از ابعاد جنگ و تأثيرات و تأثرات آن خواه تاثيرات مثبت و خواه منفي، ناديده گرفته شد. تصويري كه امروز از جنگ در ذهن ها شكل گرفته، تصويري عمدتاً ناقص و نارسا و گاه نامتوازن است. خوشبختانه آثار ادبي خوبي با مضمون دفاع مقدس طي سال هاي مختلف پديد آمد اما طبيع …

مقاله آميختگي زبان عربي با فارسی

مقاله آميختگي زبان عربي با فارسی42ص  بخش اول : مقدمات صرف (تجزيه) حروف شمسي و قمري : الفباي عربي 28 حرف است كه نيمي از حروف شمسي و نيمي ديگر قمري هستند : حروف شمسي : حروفي هستند كه هرگاه بعد از «ال» قرار گيرند «ل» خوانده نمي شود و حرف بعد از «ل» مشّدد «ــّــ» تلفظ مي شود . مانند ال + شمس = الشّمس «اشّمس خوانده مي شود» . حروف شمسي عبارتند از « ت ـ ث ـ د‌ ـ ذ ـ ر ـ‌ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ‌ ض ـ‌ ط ـ ظ ـ ل ـ ن» حروف قمري : حروفي هستند كه هرگاه «ال» بر سر آنها وارد شود ، كلمه را همانطور كه مي نويسيم تلفظ مي كنيم مانند الْقمر «ماه» . براي آساني به خاطر سپردن حروف قمري تمام آنها را در يك جمله به كار برده ايم «باغ وقف حكيم خجعله» تذكر : اگر «الف» را نيز يك حروف به حساب آوريم ، حروف الفباي عربي «29»حرف خواهد بود . فرق همزه و الف : 1ـ «الف» هميشه ساكن است ولي همزه علاوه بر سكون ، حركات ديگر {ـَـ ، ــِـ ، ـُـ} را نيز مي پذيرد . ما …

مقاله عبدالرزاق کاشانی

مقاله عبدالرزاق کاشانی106ص   نام ونسب كاشاني: اهل كاشان است ، نامش عبدالرزاق، كنيه‌اش ابوالفضل و ملقب به كمال‌الدين مي‌باشد، پدرش نيز با لقب جمال‌الدين و كنيه ابوالغنائم مشهور است. تاريخ زندگي جناب عبدالرزاق بخاطر همزماني و شباهتهاي اسمي با سه عالم برجسته ديگر – دونفر هم نام و ديگري همشهري – دچار ابهامات و تناقضات زيادي گرديده است تا جا ئ يكه از كنيه او گرفته تا محل زندگاني، نام پدر و آثار او را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. اين سه كه به ترتيب عبارتند از: 1- كمال الدين عبدالرزاق مشهور به (ابن فوطي) (م 7 23 هـ ق) تراجم نگار هم عصر كاشاني و صاحب < مجمع الآداب في معجم الالقاب > و تلخيص ي ازآن بوده، پدرش احمد و شانزده سال پيشتر از كاشاني دار فاني را وداع گفته است. 2- كمال الدين عبدالرزاق سمرقندي (ت 816 هـ ق م 887 هـ ق) مؤلف «مطلع سعدين و مجمع بحرين» ، پدرش اسحاق،ملقب به جلال الدين مي‌باشد . ( همچنانكه مي بينيم نزديك به يك قرن بعد از كاشاني مي زيسته است). 3- عزالدين محمود كاشاني (م735 هـ ق) صاحب دو اثر مشهور …

پاورپوینت اصول بازار شناسی، بازاریابی و مديريت بازار،160اسلاید،pptx

سيستم هاي چندگانه يک سيستم بازاريابي عبارت اند از: 1- سيستم اطلاعات بازاريابي 2- سيستم برنامه ريزي بازاريابي 3- سيستم سازماني بازاريابي 4- سيستم کنترل بازاريابي      بازاريابي و مديريت بازار يکي از شاخه هاي مهم دانش مديريت است که وظيفه اصلي آن شناخت نيازها و خواسته هاي انساني و رفع آنها از طريق فرايند مبادله منابع مي‏باشد. • نياز کمبودي است که توسط فرد احساس مي شود يا به عبارت ديگر نياز عبارت است از حالت محروميت احساس شده در فرد که اين محروميت آرامش و تعادل آدمي را بر هم زده و در او انگيزه اي براي ارضاي آن پديد مي آورد.بعضي از اين نيازها ذاتي و بعضي از آنها هم اکتسابي مي باشند   که بايد ارضاء شوند.   هنگامي که مردم براي ارضاي نيازهاي خود در مورد خريد و فروش کالا تصميمي را اتخاذ مي کنند عمل مبادله صورت مي گيرد.   همه مسائل سازمان‌ها در سيستمي به هم تنيده و در فرايند کنش متقابل با يکديگر نمو مي يابند و هيچ مسأله‌اي در سازمان‌ها جداي از ساير مسائل رخ نمي‌دهد. • شرکت ها بتوانند شرايط پيرامون خود را بشناسند …