پروتکل آموزش ذهن آگاهی سگال

تعداد جلسات:   8 تعداد صفحات:    3 نوع فایل:     WORD   عناوین هر جلسه: در پژوهش حاضر گروه آزمایشی ۸ جلسه دو ساعته (هفته ای یک جلسه) تحت آموزش ذهن آگاهی قرار می گیرند. محتوای جلسات درمانی به صورت زیر خواهد بود. جلسه اول : هدایت خود کار جلسه دوم : مقابله با موانع جلسه سوم: حضور ذهن یا تکنیک تنفس جلسه چهارم: ماندن در زمان حال جلسه پنجم: اجازه و مجوز جلسه ششم: افکار حقایق نیستند جلسه هفتم: مراقبت از خود جلسه هشتم: استفاده از آموخته ها     …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *