برآورد رفتار شهروندی سازمانی از طریق ایجاد هوش هیجانی

سال انتشار :2017 تعداد صفحات فارسی : 19 تعداد صفحات انگلیسی : 22 هدف : هدف مطالعه حاضر شناسایی روابط ابعاد هوش هیجانی (EI) با رفتار شهروندی سازمانی (OCB) است. هوش هیجانی شامل توانایی تشخیص و بیان احساسات در میان افراد و دیگران در محل کار می باشد . توانایی های احساسی را می توان برای افزایش توانایی فرد در این زمینه خاص که می تواند OCB بهتر را نمایش دهد، مورد استفاده قرار داد . طراحی / روش شناسی / رویکرد: روابط هوش هیجانی و اجزای آن با رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنانی که در حال کار در بانک های تجاری مالزی هستند در مقاله حاضر بررسی می شوند . داده ها از 293 کارمند از 10 بانک تجاری واقع در شبه جزیره مالزی جمع آوری شده اند . یافته ها و اصالت / ارزش : روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است و مشخص گردید که هوش هیجانی کارکنان نقش بزرگی برای ارتقای رفتار شهروندی آنها در سازمان می باشد. سه مولفه EI عبارتند از استفاده از احساسات ، ارزيابي هيجان و تنظيم هيجان، تأثير زيادي بر رفتار شهروندي سازماني دارند. محدودیت های تحقیق / مفاهیم : محققان می تو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *