دانلود پاورپوینت طیف سنجی زیر قرمز

1-6 نظریه طیف سنجی جذبی زیر قرمز: طیف های جذبی ، نشری و بازتابشی زیر قرمز برای گونه های مولکولی را می توان با فرض اینکه تمام آنها از تغییرات مختلف در انرژی به وجود آمده است به وسیله گذارهای مولکولی از یک حالت انرژی ارتعاشی به دیگری ناشی می شوند ، به دست آورد . تغییرات دو قطبی طی ارتعاشات و چرخش ها : جذب تابش زیر قرمز عمدتا به گونه های مولکولی که اختلاف انرژی کوچکی بین حالت های مختلف ارتعاشی و چرخشی آنها وجود دارد ، محدود می شود . برای اینکه تابش زیر قرمز توسط یک مولکول جذب شود ، گشتاور دو قطبی این مولکول باید در نتیجه حرکت چرخشی و ارتعاشی آن ، متحمل  یک تغییر خالص شود . هیچ تغییر خالصی در گشتاور دو قطبی طی ارتعاش یا چرخش گونه های هم هسته مانند     I2     ،          یا            به وقوع نمی پیوندد ، در نتیجه چنین ترکیباتی نمی توانند در زیر قرمز جذب کنند  انواع ارتعاشات مولکولی : 1) کششی :  ارتعاش کششی شامل یک تغییر پیوسته د …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *