دانلود جزوه جانورشناسی عمومی دامپزشکی

Spread the love

          جانورشناسی عمومی این جزوه در 35 صفحه pdf نگارش شده است و شامل رده بندی و طبقه بندی موجودات زنده و خصوصیات آنها می باشد . خلاصه فهرست این جزوه : طبقه بندی موجودات بر اساس خصوصیات ظاهری صفات همولوگ صفات آنالوگ پروتوروآ و متازوآ (پریاختگان و تک یاختگان) اصول نامگذاری موجودات خصوصیات اسفنج ها خصوصیات کلی مرجان ها هیدر ، عروس دریایی ، شقایق دریایی کرم های پهن چرخه ی زندگی ، شکل ظاهری و بیماری زایی ترماتودها و سستودها چرخه ی زندگی و بیماری زایی کرم های گرد یا نماتودها دسته بندی کرم های حلقوی زالوها خصوصیات کلی نرمتنان تئوری تشکیل موجودات زنده اختصاصات موجودات زنده خصوصیات تک یاخته ای ها یا آغازیان اندام حرکتی آغازیان خصوصیات تاژکداران گونه های مختلف تریپانوروما و بیماری زایی تغذیه و تولیدمثل در آغازیان شاخه های آغازیان جنس لیشمانیا و بیماری زایی شاخه آپی کمپلکسا یا هاگداران خصوصیات بندپایان Arthropoda خصوصیات سخت پوستان Crustacea رده ی عنکبوتیان Arachnida راسته عقرب ها و کنه ها رده ی حشرات و خصوصیات آنها راسته ی سوس …

پاسخ دهید

Specify LinkedIn API Key in Super Socializer > Social Login section in admin panel for LinkedIn Login to work

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *